Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zwrbrd.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.05.25. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2018.05.25

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023.11.14, data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.11.04 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością odpowiada powołany koordynator dostępności: Wojciech Kaniuk. Możesz się z nim skontaktować mailowo: wkaniuk@word.szczecin.pl lub telefonicznie: 91-50-66-832. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywej informacji niedostępnej

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wyżej wymienionej procedury, jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B oraz Oddziału terenowego w Barlinku ul. Jeziorna 8 spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego znajdują się na stronie w części dostępność architektoniczna.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności

Do pobrania raport w formie pliku PDF