Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Struktura Rady

W skład Wojewódzkiej Rady BRD wchodzą:

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Przewodniczący,
 • Wojewoda Zachodniopomorski – I Zastępca Przewodniczącego,
 • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – II Zastępca Przewodniczącego,
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie – Sekretarz ZWR BRD,
 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 • Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Szczecinie,
 • Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie,
 • Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • Przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
 • Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie,
 • Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów (Kierowników) Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Osoby wskazane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.