Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Struktura Rady

Lp. Zdjęcie


Imię i Nazwisko
Funkcja ZWRBRD

Stanowisko, Kontakt
1.

Olgierd Geblewicz
Przewodniczący

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34; 70 – 540 Szczecin
e-mail: sekretariat.marszal@wzp.pl; marszalek@wzp.pl

2.

Tomasz Hinc
I Zastępca Przewodniczącego

Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin
wojewoda@szczecin.uw.gov.pl  

3.

nadinsp.
Tomasz Trawiński

II Zastępca Przewodniczącego

  
Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie    
ul. Małopolska 47; 70 – 515 Szczecin    
e-mail: kwp@szczecin.kwp.gov.pl

4.

Zdzisław Witos    
Sekretarz ZWRBRD

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
ul. Golisza 10 B; 71 – 682 Szczecin    
e-mail: sekretariat@word.szczecin.pl

5.

Bartłomiej Budzisz

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego    
Przejście Graniczne Lubieszyn 10j; 72 – 002 Dołuje    
e-mail: biuro@witd.szczecin.pl

6.

Łukasz Lendner

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
ul. Boh.Warszawy 33; 70 – 340 Szczecin    
e-mail: biuro@szczecin.gddkia.gov.pl

7.

Witold Witkowski

Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin
wiwakademiabrd@vp.pl

8.

płk mgr inż. Radosław Niecikowski

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200

fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl; r.niecikowski@ron.mil.pl;

 

9.

Piotr Gajewski

Główny specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin    
e-mail: pgajewski@kuratorium.szczecin.pl
tel. 91 44 27 505

10.

Krzysztof Lis

Przedstawiciel Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Szczecinecki

11.

Piotr Woś

Przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Zachodniopomorskiego
Zastępca Burmistrza Karlina

12.

podinsp. Dariusz Mejer

Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

13.

nadbryg. Jacek Staśkiewicz

Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

14.

Karolina Nagórska

Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie: Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

15.

Eugeniusz Romanów

Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie: Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie,

16.

Zbigniew Kot

Przedstawiciel Konwentu Dyrektorów (Kierowników) Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,

17.

Roman Pałka

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

18.

Mariusz Sikora

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

19.

Przemysław Konieczyński   

Kierownik Biura Komunikacji i Sieci Transportowej w Wydziale Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

20.

Wanda Nowotarska  

Pełnomocnik Marszałka ds. komunikacji rowerowej

       

 

Tomasz Hinc
I Zastępca Przewodniczącego