Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Struktura Rady

Lp. Zdjęcie


Imię i Nazwisko
Funkcja ZWRBRD

Stanowisko, Kontakt
1. Olgierd Geblewicz
Przewodniczący
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34; 70 – 540 Szczecin
e-mail: sekretariat.marszal@wzp.pl; marszalek@wzp.pl
2. Tomasz Hinc
Zastępca Przewodniczącego
Wojewoda Zachodniopomorski
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin
wojewoda@szczecin.uw.gov.pl  
3. mł. insp. Jacek Cegieła
Zastępca Przewodniczącego
  
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie    
ul. Małopolska 47; 70 – 515 Szczecin    
e-mail: kwp@szczecin.kwp.gov.pl, prezydialny@kwp.gov.pl
4. Cezary Tkaczyk    
Sekretarz ZWRBRD
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie
ul. Golisza 10 B; 71 – 682 Szczecin    
e-mail: sekretariat@word.szczecin.pl
5. Bartłomiej Budzisz
Członek Rady
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego    
Przejście Graniczne Lubieszyn 10j; 72 – 002 Dołuje    
e-mail: biuro@witd.szczecin.pl
6. Łukasz Lendner   
Członek Rady
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
ul. Boh.Warszawy 33; 70 – 340 Szczecin    
e-mail: biuro@szczecin.gddkia.gov.pl
7. Witold Witkowski
Członek Rady
Przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin
wiwakademiabrd@vp.pl
8.

płk mgr inż. Radosław Niecikowski
Członek Rady

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
 
9. Piotr Gajewski 
Członek Rady
Główny specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii
ul. Wały Chrobrego 4; 70 – 502 Szczecin    
e-mail: pgajewski@kuratorium.szczecin.pl
tel. 91 44 27 505
10.

Mariusz Sikora
Członek Rady

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji  Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40-42; 70-550 Szczecin
msikora@wzp.pl

11. Marzena Budnik-Ródź
Członek Rady 
Wydział  Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego    
Kierownik Biura ds. Bezpieczeństwa i Energetyki Szczecin, 
70-506 ul. Starzyńskiego 1

e-mail: transport@wzp.pl;

12. Anna Nowak
Członek Rady
Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

ul. Starzyńskiego 3-4; 70-506 Szczecin
e-mail: anowak@wzp.pl

13. Krzysztof Lis
Członek Rady
Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego
Starosta Powiatu Szczecineckiego

ul. 28 Lutego 16; 78-400 Szczecinek
e-mail: k.lis@powiat.szczecinek.pl; starostwo@powiat.szczecinek.pl

14. Piotr Woś
Członek Rady
Przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego
pl. Jana Pawła II 6; 78 -230 Karlino
15. kom. Arkadiusz Górecki   
Członek Rady
p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
ul. Welecka 2; 72 – 006 Mierzyn
16. st. bryg. Jacek Staśkiewicz
Członek Rady  
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14; 71 – 637 Szczecin
e-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
17. Tomasz Bernacki
Członek Rady  
Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie    
ul. Szczecińska 31; 75 – 122 Koszalin
18. Eugeniusz Romanów
Członek Rady
Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
ul. Mieszka I 39; 75 – 124 Koszalin    
e-mail: zord@zord.pl
19. Zbigniew Kot    
Członek Rady 
Przewodniczący Konwentu Dyrektorów (Kierowników) Zarządu Dróg Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego    
ul. Złocieniecka 22 A; 78–500 Drawsko Pom
e-mail: zdp@powiatdrawski.pl
20. Roman Pałka    
Członek Rady
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
ul. Mazowiecka 14; 70 – 526 Szczecin
e-mail: sekretariat@999.szczecin.pl
21. Nowotarska Wanda
Członek Rady
 Pełnomocnik Marszałka ds. Komunikacji Rowerowej
ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin