Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego

W dniu 15 marca br. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza w Szczecinie, odbyła się konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie – Cezary Tkaczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła.

<--break->

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tj.: pan Grzegorz Dziedzina – Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddz. w Szczecinie, pani Karolina Nagórska – Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZZDW w Koszalinie, pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie.

Podczas konferencji omówiony został stan bezpieczeństwa na drogach naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu, działania podejmowane przez różne podmioty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarach: analitycznym, edukacyjno – profilaktycznym oraz inżynierii drogowej.

Takie  spotkania są również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat podejmowanych działań i stosowanych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Z policyjnych statystyka wynika, że roku 2016 na drogach naszego województwa doszło do 1332 wypadków, w których 149 osób zginęło, a 1608 zostało rannych. Sporą grupę ofiar stanowią piesi, których w ubiegłym roku zginęło 32, a 354 zostało rannych.

Zmieniające się przepisy prawa, różnorakie działania podejmowane w kierunku poprawy sytuacji bez wątpienia wpływają na poprawę stanu rzeczy i przyczyniają się do ocalenia życia wielu osobom. Należy, zatem podejmować wielopłaszczyznowe inicjatywy, które w każdy możliwy sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach naszego regionu.