Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Program bezpieczeństwa

Zachodniopomorski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Program realizacyjny na lata 2016-2017

Program realizacyjny na lata 2016-2017 do Zachodniopomorskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2016-2020

Program bezpieczeństwa - 2016-2020

Zachodniopomorski Program BRD na lata 2016 – 2020 jest strategicznym i kluczowym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego dokumentem określającym wojewódzkie cele, priorytety i kierunki działań, których realizacja przyczyni się do redukcji zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców regionu, a tym samym wsparcia krajowej strategii działań.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem w formie pliku PDF

Subscribe to RSS - Program bezpieczeństwa