Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Zbliża się koniec wakacji. Już za parę dni rozpocznie się rok szkolny, a wraz z nim policyjne działania pn. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. W czasie, których funkcjonariusze zachodniopomorskiej drogówki pomagać będą najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu i powrocie ze szkoły. Policjanci przypominać będą także kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych.

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Policyjne patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz tłumaczyć jak zachowywać się na drodze.

Działania poprzedzone są kontrolami infrastruktury drogowej w rejonie placówek oświatowych. Policjanci już od połowy sierpnia sprawdzają m.in. stan utrzymania i czytelność istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

Dzieci i młodzież szkolna stanowią bowiem liczną grupę użytkowników dróg. Dlatego wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w dniach od 2 do 6 września br. policjanci z zachodniopomorskiej drogówki pojawią się przede wszystkim przed placówkami oświatowymi, które znajdują się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Podczas „Bezpiecznej drogi do szkoły” policjanci przypominać będą także kierowcom poruszającym się w pobliżu szkół i przedszkoli o obowiązku przestrzegania przepisów drogowych, szczególnie dotyczących parkowania i jazdy z dozwoloną prędkością. W działaniach mundurowi użyją m.in. laserowych mierników prędkości i videorejestratorów.

Szczególnym nadzorem objęte zostaną pojazdy przewożące dzieci i młodzież do szkół.

Ważnym elementem działań są także spotkania stróżów prawa, szczególnie z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych, którzy rozpoczynają edukację szkolną. Spotkania będą stanowiły okazję do przekazania dzieciom wiedzy dotyczącej zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wręczenia różnego rodzaju materiałów profilaktycznych, jak choćby książeczki edukacyjne czy elementy odblaskowe.

W trakcie działań policjanci spróbują również zwrócić uwagę rodziców na kwestie związane z bezpieczeństwem ich pociech w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej do domu. Pamiętać bowiem należy, iż to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.

 

Aby każde dziecko bezpiecznie doszło do szkoły i wróciło z niej do domu przypominamy kilka podstawowych zasad:

Rodzicu!!!

 • Daj dziecku dobre wzorce. Nie pokazuj dziecku negatywnych zachowań.

 • Zadbaj o podstawową edukację dziecka z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • Nie zapomnij o elementach odblaskowych np. w ubiorze, tornistrze.

 • Pokaż dziecku drogę do szkoły. Wskaż przejścia, po których może przejść na drugą stronę ulicy i pokaż jak należy się wtedy zachować. Nie zawsze najkrótsza droga jest najbezpieczniejsza. Zawsze wybieraj przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

 • W miarę możliwości przez jakiś czas towarzysz dziecku w wędrówce.

 • Jeżeli zauważysz nieprawidłowości w oznaczeniu poziomym lub pionowym dróg w pobliżu szkoły zgłoś to zarządcy drogi lub w najbliższej jednostce Policji lub na adres e - mail: ruch.drogowy@szczecin.kwp.gov.pl

 

Kierowco!!!

 • Korzystaj z auta w sposób bardzo odpowiedzialny. Pamiętaj, że zachowanie dziecka często bywa trudne do przewidzenia.

 • Zwolnij. Gdy zbliżasz się do miejsca, w którym znajduje się szkoła zachowaj szczególną ostrożność. Pamiętaj, że w starciu z twoim samochodem dziecko nie ma żadnych szans na uniknięcie obrażeń.

 • Dowożąc do szkoły dziecko w wieku do 12 roku życia pamiętaj o przepisach dotyczących używania urządzeń ochronnych. Na przednim siedzeniu dziecko do 12 lat może być przewożone wyłącznie w foteliku ochronnym tj. urządzeniu, które ma własne pasy bezpieczeństwa. Natomiast na tylnym siedzeniu dziecko do 12 lat lub wzrostu do 150 cm musi być przewożone w urządzeniu ochronnym tj. fotelik, podwyższenie lub siedzisko. Wybór urządzenia ochronnego zależy od opiekuna.

 • Dowożąc dziecko do szkoły należy zatrzymać się w miejscu dozwolonym, tak aby nie ograniczyć widoczności innym kierującym i pieszym przechodzącym przez jezdnię. Nigdy nie parkuj w zatoczce autobusowej.

 • Zatrzymaj się! Jeżeli na jezdni stoi autobus szkolny „Gimbus” z widocznym znakiem „stop” kierujący musi obligatoryjnie zatrzymać się i czekać aż znak zostanie schowany. Nakaz ten jest obligatoryjny bez względu na istnienie zatoki autobusowej, pasa awaryjnego czy też pobocza. Dotyczy on wszystkich pojazdów dojeżdżających do miejsca postoju odpowiednio oznakowanego autobusu szkolnego.