Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

DZIAŁANIA "NIECHRONIENI"

Mierzyn, dnia 21.05.2013 r.


W dniu 21 maja 2013 r. na terenie naszego województwa prowadzone były ogólnopolskie działania NIECHRONIENI. Policjanci ruchu drogowego szczególną uwagę zwracali zarówno na wykroczenia popełniane przez pieszych jak i popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych.


Z analizy wypadków drogowych wynika, iż w 2012 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 708 potrąceń pieszych, w tym 418 wypadków drogowych, w których 33 osoby zginęły, a 422 osoby doznały obrażenia ciała.
Piesi są najbardziej liczną grupą uczestników ruchu drogowego narażoną na ryzyko uczestnictwa w wypadkach drogowych na obszarze dużych miast. W ciągu 12 miesięcy 2012 roku z 708 potrąceń pieszych zaistniałych w województwie, 315 (44,5 % ogółu potrąceń) z nich miało miejsce w Szczecinie.
Głównymi przyczynami wypadków z udziałem pieszych jest nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, tj. nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim i omijanie pojazdu, który zatrzymał się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oraz nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
Zgodnie z grafikiem działań koordynowanych przez Komendę Główną Policji w dniu 21 maja br. w całej Polsce odbywały się działania wzmożone, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów.
Policjanci zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane zarówno przez pieszych, jak i przez kierujących pojazdami wobec pieszych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych przypominamy, że za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu grozi kierującemu grzywna w wysokości 500 zł i 10 pkt. karnych. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi „kosztować” może 200 zł i 9 pkt. karnych, natomiast nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym przejściu to kara w wysokości 350 zł i 8 pkt. karnych.

asp. Magdalena Kusio
WRD KWP Szczecin

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Działania niechronieni maj 2013 - KWP WRD118.87 KB