Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Edukacja poprzez praktyczne zajęcia w miasteczku ruchu drogowego

Przedstawiciele Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD w 2013 roku realizować będą przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa na drogach skierowane do niechronionych użytkowników dróg, w tym rowerzystów oraz związane z zapobieganiem prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu, które są kontynuacją kierunków wyznaczonych w roku 2012.


Na prośbę Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Przelewicach, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w ramach środków przeznaczonych na działanie BRD zakupił komplet znaków drogowych. Znaki te będą stanowić wyposażenie miasteczka ruchu drogowego, które powstanie przy szkole, a zostanie wybudowane przy wsparciu Urzędu Gminy w Przelewicach. Na tak przygotowanym terenie uczniowie gimnazjum, jak i szkoły podstawowej w Jesionowie będą uczyć się praktycznej nauki bezpiecznej jazdy na rowerze. Od wielu lat uczniowie szkół stają w konkury z przedstawicielami innych szkół w powiecie pyrzyckim w eliminacjach powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i zajmują miejsca na podium. Profesjonalnie przygotowane miasteczko ruchu drogowego na pewno pozwoli na jeszcze większe dokształcenie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego.
Przekazania znaków na ręce Pani Renaty Kozickiej – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Przelewicach dokonał Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor WORD w Szczecinie.
Dyrektor gimnazjum zapewniła, że przekazana pomoc dydaktyczna wpłynie na szerzenie wiedzy wśród dzieci i ich rodziców oraz wpłynie na wzrost liczby uzyskiwanych uprawnień w zakresie karty rowerowej.
(E.J.)