Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Eliminacje wojewódzkie XIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

pokonywanie toru przeszkód na rowerzeDnia 13 maja 2015 r, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, drużyny ze  szkół specjalnych po raz trzynasty rywalizowały w  eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, uczniowie na wózkach inwalidzkich oraz grupa młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym.

Po uroczystym otwarciu turnieju drużyny przystąpiły do konkurencji teoretycznej jaką był test sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Następnie drużyny przeszły do części praktycznej, w której zawodnicy wykazywali się umiejętnościami pokonywania rowerem toru przeszkód, poruszaniem się po miasteczku ruchu drogowego zgodnie z  przepisami oraz udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w wypadku drogowym.

Na najwyższym stopniu podium, w  kategorii szkół podstawowych stanęła drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie. Drugie miejsce zajęli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Świnoujściu, a  trzecie reprezentanci Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Policach.

W klasyfikacji szkół gimnazjalnych na najwyższym miejscu stanęła drużyna gospodarzy turnieju, czyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z Polic. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Drawska Pomorskiego, a na trzecim ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Chojny.

Najlepszym zawodnikiem wśród uczniów szkół podstawowych okazał się Krystian Baraniak, którego drużyna zajęła drugie miejsce. W szkołach gimnazjalnych najwięcej punktów zdobył zawodnik zwycięskiego zespołu – Dawid Harbatowicz.

Wśród uczniów na wózkach rywalizowało 10 uczestników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. Najlepszą okazała się Joanna Wasilewska, drugie miejsce wywalczył Bartłomiej Rzońca, a trzecie zajął Jakub Stanowski.

W grupie młodzieży rywalizowało łącznie 7 drużyn. Wszystkie zajęły ex aequo pierwsze miejsce.

Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami oraz nagrodami, a każda drużyna dodatkowo otrzymała puchar.

W uroczystym zakończeniu Turnieju udział wziął wicestarosta policki Pan Paweł Mirowski, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach podinsp. Robert Sobański, Prezes Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie, Pan Józef Liszczak, który pełnił funkcję Sędziego Głównego Turnieju oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie.

Nagrody i wyróżnienia wręczone zawodnikom i ich opiekunom ufundował Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Pan Cezary Tkaczyk.

Zwycięskie drużyny reprezentować będą województwo zachodniopomorskie w finale ogólnopolskim w dniach 17-19 czerwca 2015, w Mikluszowicach - Nowym Wiśniczu (woj. małopolskie).