Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Eliminacje wojewódzkie XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - ROZSTRZYGNIĘTE

Wręczenie nagród

W dniu 21 kwietnia 2016 roku zostały przeprowadzone eliminacje wojewódzkie XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie. Głównym celem turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy motoryzacyjnej, wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu oraz propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się, jako uczestnika ruchu drogowego.

Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Zmagania uczestników oceniali sędziowie konkurencji w dwóch etapach eliminacji. Pierwsza część składała się z testu
z wiedzy, testu skrzyżowań oraz testu z wiedzy historii motoryzacji. Do części drugiej, tak zwanej praktycznej turnieju należały konkurencje takie jak: jazda sprawnościowa motorowerem, sprawdzian z  umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, przygotowanie pojazdu do jazdy oraz jazda sprawnościowa samochodem z  „Talerzem Stewarda”.

Najlepszą, tegoroczną drużyną w województwie zachodniopomorskim okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie i to ona będzie reprezentowała nasze województwo podczas Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 8 - 10 czerwca
w Nowym Sączu.

Na drugim miejscu na podium stanęła drużyna z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, a  na trzecim z  Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Norbert Zawada (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie). Drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajął Kamil Szpejda (Zespół Szkół Samochodowych w Szczecinie), a trzecie Kacper Cholewa (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie).

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a naszej reprezentacji życzymy powodzenia i miejsca na podium podczas finału ogólnopolskiego.

Nagrody dla zawodników ufundowali: WORD Szczecin oraz ZORD Koszalin.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich XX OMTM składamy serdeczne podziękowania.