Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Festyn „Pierwszy dzwonek - Bezpieczna droga do szkoły” X edycja

Dnia 9 września 2016 roku w Szczecinie na torze kartingowym przy al. Wojska Polskiego 237 A odbyła się X jubileuszowa edycja festynu pn. „Pierwszy dzwonek – Bezpieczna droga do szkoły”. Całość imprezy dedykowana była do pierwszoklasistów szczecińskich szkół podstawowych rozpoczynając edukację w roku szkolnym 2016/2017, których we wspólnej edukacji poprzez zabawę uczestniczyło z 8 szkół podstawowych blisko 300 dzieci.
Podobnie jak w latach ubiegłych, priorytetowym celem festynu było propagowanie podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego dotyczących bezpiecznego korzystania przez dzieci z przejść dla pieszych, poboczy jezdni oraz środków komunikacji zbiorowej. Ma to za zadanie zapobiec niebezpieczeństwu, jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły jak i ze szkoły do domu.

 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie jako organizator i koordynator ww. przedsięwzięcia zaprosił przedstawicieli służb mundurowych prowadzących działania profilaktyczne na terenie miasta Szczecin, aby przybliżyły dzieciom ww. zagadnienia. W związku z tym, podczas festynu pierwszoklasiści mieli możliwość odwiedzić specjalnie w tym celu przygotowane przez Inspekcje Transportu Drogowego, Komendę Wojewódzką Policji, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Żandarmerię Wojskową oraz Państwową Straż Pożarną stoiska profilaktyczno –  dydaktyczne.  
 
Wszystkie instytucje biorące udział w X edycji festynu „Pierwszy dzwonek – Bezpieczna droga do szkoły” starały się, aby dzieci opuszczające miasteczko edukacyjne były przygotowane merytorycznie pod względem szeroko pojętej wiedzy związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i tak, aby zdobyta w tę sposób informacje przez uczestniczące dzieci były przez nie wykorzystywane w życiu codziennym.