Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Kampania propagująca trzeźwość kierowców


W dniu 13 grudnia 2012 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka województwa zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem kampanii propagującej trzeźwość kierowców, wspólnie zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz WORD Szczecin.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg. Adresatami przedsięwzięcia są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy. Uzmysłowienie przyszłym kierowcom zagrożeń wynikających z nierozwagi polegającej na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wpłynie na większą świadomość i uwrażliwi młodych kierowców na takie postępowanie jeszcze zanim odbiorą prawo jazdy.

W ramach kampanii Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie wyposażone zostały w ALKOgogle symulujące spożycie alkoholu, z których będą mogli skorzystać kandydaci na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Na terenie Ośrodków prowadzona będzie również dystrybucja ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz rozwieszone zostaną plakaty zawierające treści informujące jakie zagrożenia na drodze niesie ze sobą spożycie alkoholu przez kierowcę.

Kampania została zorganizowana w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania uzależnieniom na lata 2012 – 2020.

Galeria zdjęć