Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Kampania społeczna - Alkohol za kierownicą – nie zgadam się

Wśród wielu przyczyn drogowych tragedii, od wielu lat wskazuje się udział nietrzeźwych kierowców w ruchu drogowym. Zmiana przepisów kodeksu karnego wprowadzona 15 grudnia 2000 roku, zapoczątkowała działania zmierzające do wyeliminowania kierujących będących w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwych oraz tych, którzy są pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.

W 2014 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 3522 wypadkach drogowych. Byli oni sprawcami 2579 wypadków, w których zginęły 363 osoby, a 2971 osób zostało rannych. Wypadek drogowy to nie tylko skutki materialne ale przede wszystkim społeczne i moralne. Według Krajowej Rady BRD w ubiegłym roku na likwidację skutków wypadków wydane zostało 49,1 miliarda złotych.

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada BRD od trzech lat prowadzi działania zmierzające do uświadomienia uczestnikom ruchu drogowego zagrożeń wynikających z kierowania pojazdem po alkoholu lub pod wpływem środków działających podobnie. Obecna kampania medialna ma na celu dotarcie do świadomości osób o cienkiej granicy, po której poruszają się nietrzeźwi. Nawet niewielka ilość alkoholu (0,5‰) potęguje dwukrotnie ryzyko spowodowania wypadku. Przy stężeniu alkoholu 1,2‰, ryzyko spowodowania wypadku wzrasta dwunastokrotnie, a przy 1,8‰ aż trzydziestokrotnie. Chwila nieodpowiedzialności może spowodować konsekwencje do końca życia.

W związku z powyższym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą BRD w okresie październik-grudzień 2015 roku rozpoczął realizację kampanii „Alkohol za kierownicą – nie zgadzam się”.

Prezentowane w kampanii spoty mają za zadanie pokazanie kruchej granicy życia.