Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Konferencja BRD

Konferencja BRD
„Edukacja,  „Nadzór i kontrola ruchu drogowego”

W dniu 04 kwietnia br. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22 w Szczecinie odbyła się Konferencja BRD poświęcona zagadnieniom takim, jak „Edukacja” oraz „Nadzór i kontrola w ruchu drogowym”. Konferencja została zorganizowana przez Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W konferencji wzięło udział 94 uczestników z województwa zachodniopomorskiego.

         Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego otworzył obrady Konferencji BRD. Głównym moderatorem spotkania był Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Program konferencji

 

Część I   PANEL GŁÓWNY

 

 1. Struktura BRD - Usprawnienie sytemu BRD
  Cezary Tkaczyk -  Sekretarz ZWRBRD; Dyrektor WORD Szczecin
 1. Edukacja - Opieka nad niechronionymi uczestnikami ruchu (piesi, rowerzyści)
  Krzysztof Motyliński  – Wizytator  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 1. Nadzór i kontrola ruchu drogowego - Modyfikacja niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu ( w tym alkohol, narkotyki, inne)
  podinsp. Grzegorz Sudakow -  Naczelnik WRD KWP w Szczecinie
 1. Infrastruktura drogowa - Usprawnienie najbardziej niebezpiecznych miejsc
  Grzegorz Dziedzina - Zastępca Dyrektora Oddziału ds. zarządzania drogami i mostami
 2. Ratownictwo drogowe i medyczne - zmniejszenie ciężkości wypadków
  Brygadier  Jarosław Rudzki – pracownik merytoryczny Komendy Wojewódzkiej Państwowej  Straży Pożarnej w Szczecinie


Część II         Panele wybrane

Edukacja

 1. edukacja szkolna - Krzysztof Motyliński - Wizytator  Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 2. edukacja kierowców, instruktorów, egzaminatorów - Zenon Grzesik – przedstawiciel Ośrodków Szkolenia Kierowców;
 3. szkolenie kadr BRD - Edyta Jaśków – Kierownik Działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie
 4. komunikacja ze społeczeństwempodinsp. Stanisław Sajko – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

 

Moderator - Pan Aleksander Igielski – członek Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

Nadzór i kontrola ruchu drogowego

 1. Służby kontroli ruchu drogowego - Marek Rupental – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie;
 2. Niebezpieczne zachowania kierowców (w tym alkohol, narkotyki, prędkość, pasy bezpieczeństwa, inne) - dr Małgorzata Kurza – Parafiniuk – Kierownik Pracowni Toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. Niechronieni uczestnicy dróg - Marek Młodożeniec – Rzeczoznawca Techniki Samochodowej;
 4. Kontrola techniczna pojazdów - Tadeusz Wiesław Bratos - Przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu

 

Moderator – podinsp. Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.