Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Konkurs "O mobilne miasteczko"

Uwaga konkurs !

     Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 114 gmin, których Zarządy sprawują nadzór nad edukacją w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży nie stanowi odrębnego przedmiotu w szkołach. Jest realizowana w ramach innych przedmiotów, jako wybrane zagadnienia. Przeprowadzanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga dodatkowych środków na pomoce dydaktyczne, nie przewidziane w budżetach szkół. W małych placówkach oświatowych ogromnym problemem jest wygospodarowanie finansów na dodatkowe wydatki.
     W związku z powyższym, aby wesprzeć edukację komunikacyjną na terenie gmin naszego województwa, Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w konkursie edukacyjnym „O mobilne miasteczko”. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z przepisami dotyczącymi rowerzystów, zwrócenie uwagi na mądre i świadome korzystanie z roweru z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz uświadomienie ekologicznego aspektu wykorzystywania takiego środka lokomocji.


     Zgłoszenia do konkursu przesyłają przedstawiciele gmin. Projekt konkursowy powinien powstać przy współpracy z placówkami oświatowymi z terenu danej gminy. Szczegóły udziału w konkursie ujęte zostały w „Regulaminie Konkursu”, który można pobrać poniżej.
     Informacje dotyczące udziału w konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 25 827 (28) lub 91 44 25 843.

Serdecznie zapraszamy do składania prac konkursowych

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu666.67 KB