Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Nietrzeźwym kierowcom mówimy „nie”.

przekazanie

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W ramach realizowanych działań w 2013 roku zaplanowano, między innymi akcję profilaktyczną zapobiegającą kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

W związku z powyższym dnia 15 kwietnia 2013 r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Przewodniczący ZWRBRD, przekazał dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, urządzenia służące do badania trzeźwości kierowców. Urządzenia typu AlcoBlow do badania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w ilości 10 sztuk zostały zakupione w ramach akcji profilaktycznej „Nie daj się przewieźć nietrzeźwemu” ze środków finansowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. Natomiast 400 szt. zakupionych narkotestów typu DrugWipe6 zostanie wykorzystanych w działaniach profilaktycznych badania trzeźwości kierowców, prowadzących pojazd po użyciu środków działających podobnie do alkoholu. Narkotesty zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.