Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Przekazanie „Zestawu mini znaków drogowych”

przekazanie znaków drogowych

W ramach działań prowadzonych przez Zachodniopomorską Wojewódzka Radę BRD w roku 2012 zaplanowane zostały przedsięwzięcia skierowane szczególnie do niechronionych użytkowników dróg w tym rowerzystów.

W związku z powyższym na prośbę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie  zostały wsparte działania edukacyjne młodzieży w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego poprzez zakup zestawu mini znaków drogowych. Znaki drogowe wykorzystywane będą przez uczniów podczas praktycznej nauki bezpiecznej jazdy na rowerze w miasteczku ruchu drogowego.

Dnia  5 marca 2012 roku Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor WORD w Szczecinie przekazał na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 oraz przedstawicielowi Szkoły Podstawowej nr 51 „Zestaw mini znaków drogowych”. Dyrektorzy szkół zapewnili, że przekazana pomoc dydaktyczna wpłynie na szerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również umożliwi szerszemu gronu młodzieży na przygotowywanie się do udziału w turniejach brd.