Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Przekazanie podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci

 

Dnia 17 października 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Pan Cezary Tkaczyk - Dyrektor WORD w Szczecinie, przekazał na ręce Pani Anny Mieczkowskiej – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 20 sztuk podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci.

Podwyższenia zostaną udostępnione dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przekazane urządzenia zostaną wykorzystane do zapewnienia bezpiecznego transportu dzieci (ofiar i świadków przemocy w rodzinie) z interwencji domowych.