Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Trzeźwy kierowca 2014

Trzeźwy kierowca 2014

„Trzeźwy kierowca 2014” to program prewencyjno-profilaktyczny na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyjęty do realizacji w roku 2014 przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach działań realizowanych przez Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zgodnie z przyjętym na rok 2014 planem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie włączyły się do współrealizacji zadań przewidzianych w powyższym programie.

Dnia 17 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program „Trzeźwy Kierowca 2014”.

Ze środków finansowych WORD-u i ZORD-u zabezpieczonych na profilaktykę w ruchu drogowym zostały zakupione urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu – AlcoBlow. Urządzenia zostaną przekazane do instytucji, które w ramach czynności służbowych dokonują sprawdzania stanu trzeźwości kierowców.

AlcoBlow zostaną rozdysponowane w 28 jednostkach Policji Zachodniopomorskiej, 13 jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej i 14 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej informacji dotyczących szczegółów programu „Trzeźwy Kierowca 2014”: http://www.wzp.pl/umwzp/biuro_prasowe/p-r-m-a-22578/artykuly.htm