Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

XL Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla szkół gimnazjalnych

Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół gimnazjalnych odbędą się dnia 25 maja 2017 r. w Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach

Zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania tutaj) do eliminacji wojewódzkich Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym należy przesłać do 18 maja 2017 r. bezpośrednio na adres:

biuro@zwrbrd.pl

Biuro Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

WAŻNE!
Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić:

 • Kartę rowerową
 • Ważną legitymację szkolną
 • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
 • Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

W razie braku, któregokolwiek z w/w dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w konkurencjach turniejowych.

 

Konkurencje praktyczne jazdy rowerem zostaną przeprowadzone na rowerach wolnobiegach, koła 26 cale.

 

Elementy rowerowego toru przeszkód:

 1. Slalom z ograniczeniem
 2. Zwężenie  na półkolu
 3. Łezka
 4. Zawracanie w kwadracie
 5. Bramka wisząca
 6. Slalom kółkowy - Żmijka
 7. Korytarz z desek
 8. Zatrzymanie w miejscu.
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Karta zgłoszenia35.33 KB