Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

XXI Ogólnopolski młodzieżowy turniej motoryzacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych odbędą się dnia 17 maja 2017 r. na Torze Kartingowym w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 274 (część praktyczna) oraz Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie, ul. Golisza 10B (część teoretyczna)

Zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania tutaj) do eliminacji wojewódzkich turnieju należy przesłać do 10 maja 2017 r. bezpośrednio na adres:

biuro@zwrbrd.pl

Biuro Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

WAŻNE!
 Każdy uczestnik Turnieju jest zobowiązany posiadać przy sobie i przedstawić:

  • prawo jazdy kat. AM lub kat. B
  • Ważną legitymację szkolną
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  • Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju. 

W razie braku, któregokolwiek z w/w dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w konkurencjach turniejowych.

Uczestnik startujący w konkurencji jazdy sprawnościowej motorowerem zobowiązany jest wykonać zadanie w odpowiednim stroju (ochraniacze na łokcie i kolana), odpowiednim obuwiu oraz kasku ochronnym. Uczestnicy niespełniający tego wymogu nie będą dopuszczeni do konkurencji, co skutkuje otrzymaniem przez drużynę zera punktów w tej konkurencji.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Karta zgłoszenia drużyny27.99 KB