Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Zabawa na poważnie

Data porady: 
czwartek, 7 Grudzień, 2006
Ekspert: 
Michał Kątny - Grupa Image Sp. z o.o.

            Obserwowałem kiedyś w holenderskiej szkole zajęcia, a właściwie zabawę z dziećmi z młodszych klas, podczas której wychowawca uczył ich zasad bezpiecznego zachowania    w mieście. Jak to podczas zabawy, dzieci reagowały żywiołowo i hałaśliwie, ale zarazem niezwykle sumiennie stosowały się do poleceń i wskazań nauczyciela. Dowiedziałem się później, że tego typu zajęcia towarzyszą holenderskim dzieciom przez cały okres nauki. Początkowo jest to głównie zabawa, odgrywanie sytuacji, które mogą zagrażać im w ruchu drogowym (choć nie tylko). Później przychodzi czas na bardziej systematyczną naukę zasad bezpiecznego zachowania. Każdemu poziomowi nauki towarzyszą inne środki dydaktyczne, inne podręczniki, a stosowane metody są dostosowane do wieku.

    Kiedy kilka lat temu ogłoszono program wprowadzenia do polskich szkół programu wychowania komunikacyjnego, wydawało się ,że wszystko pójdzie w podobnym kierunku.

Nie miejsce po temu, by oceniać sukcesy czy niepowodzenia tych słusznych skądinąd projektów. Obserwacja dotychczasowych doświadczeń pokazuje, że dwa problemy wysuwają się na czoło. Pierwszy, to środki finansowe potrzebne szkole na realizację programu. W tej mierze coraz aktywniejsza jest rola samych szkół ( choć nadal bardziej w upominaniu się o potrzebne środki, niż w ich skutecznym zdobywaniu), a przede wszystkim lokalnych samorządów i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Drugi problem, to podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wspierające nauczycieli w ich wysiłkach. Propozycji dojrzałych, spełniających wymagania metodyczne nie jest zbyt wiele. Wydawnictwa, nawet wyspecjalizowane w produkcji dla szkół traktują tę tematykę po macoszemu.

   Tym bardziej warto zwrócić uwagę na ofertę Wydawnictwa Grupa „IMAGE”, od 18 lat  dominującego na polskim rynku książek  do nauki jazdy i wychowania komunikacyjnego.

Przede wszystkim mam na myśli trzyczęściowy zbiór podręczników „Bezpieczna droga do szkoły” autorstwa Heleny Gutowskiej i Bogdana Rybnika – uznanych metodyków wychowania komunikacyjnego. Każda z trzech części przeznaczona jest dla innego poziomu nauczania – od poziomu podstawowego do przygotowania do zdobycia karty rowerowej- czyli klas I – III szkoły podstawowej. Książki napisane są niezwykle przystępnym językiem, co, biorąc pod uwagę „kodeksowy” charakter zawartych tam wiadomości jest ważną zaletą.

Ale przede wszystkim dominują w niej kolorowe, wesołe ilustracje, na sposób komiksowy prezentujące ważne do zapamiętania zasady. O popularności podręcznika wśród nauczycieli (od jedenastu lat trafiają do nich wciąż nowe wydania) decyduje także i to, że nieodłączną częścią zbioru jest „Zeszyt metodyczny dla nauczycieli i rodziców” pomagający w przygotowaniu lekcji (zawiera scenariusze zajęć) i planowaniu indywidualnej pracy rodziców z własnymi dziećmi. Uzupełnieniem podręczników jest zestaw 13 barwnych plansz w formacie B-2 , ilustrujących podstawowe zasady uczestniczenia dzieci w ruchu drogowym, przeznaczonych do wywieszania w klasach lub specjalnych gabinetach metodycznych wychowania komunikacyjnego organizowanych w wielu szkołach.

       Pozycją poszukiwaną przez wielu nauczycieli jest inna książka wydawnictwa „Z Agatką na drodze” autorstwa Bogusława Szafarczyka, świetnie przygotowująca do uczestniczenia w ruchu drogowym i zdobycia karty rowerowej dzieci ze starszych klas. 

        Także dla tych dzieci przeznaczona jest cała seria wydawnictw pt. „Kodeks młodego rowerzysty” (książka), „Kodeks rowerzysty” (broszura), „Z rowerem za pan brat” (film VHS,VCD, DVD) oraz - dla gimnazjalistów i licealistów - „Kodeks Motorowerzysty” (książka i film).

        Warto po te pozycje sięgać, planując zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Ich obecność w szkolnych zbiorach bibliotecznych może ułatwić,  ale i uatrakcyjnić naukę zasad ruchu drogowego. Naukę, która będzie tym skuteczniejsza, im więcej będzie w niej zabawy, im użyte w jej trakcie pomoce dydaktyczne bliższe będą upodobaniom, chłonności i wrażliwości estetycznej dzieci. Oferta Wydawnictwa Grupa „IMAGE” w pełni takim celom służy.

 

BezpiecznaDrogaPlansze_sm okladka_rowerzysta_1_sm

Oferty Grupy IMAGE szukaj na www.grupaimage.com.pl