Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Działania BRD w czerwcu

Czerwiec dla wielu uczniów jest miesiącem spowolnienia wysiłku, jaki przez cały rok wkładają w naukę w szkole i zajęcia pozalekcyjne. Dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy zajmują się profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to okres wytężonej pracy, polegającej na przygotowaniu uczniów do bezpiecznego spędzenia wakacji. Oprócz uczestnictwa w turniejach, których naczelnym celem jest podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego, przeprowadzone zostały spotkania w szkołach i przedszkolach. I choć odbiorcami naszych pogadanek są dzieci w różnym wieku, to niosą one ze sobą jeden wspólny cel. Przyswojenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W szkołach przeprowadzone zostały trzy spotkania, w których uczestniczyło 120 uczniów i jedno w przedszkolu z grupą 51 osobową.

Największą liczbę odbiorców odnotowujemy podczas różnego rodzaju festynów.

W czerwcu na terenie naszego województwa odbyły się trzy takie imprezy, podczas których pracownicy działu BRD WORD Szczecin mieli okazję spotkania z blisko 370 osobami w różnym wieku. Festyny wyróżniają się swobodą przekazywania specjalistycznej wiedzy, często poprzez zabawę.

Ogromna liczba uczniów, chce rozpoczynać wakacje z kartą rowerową w kieszeni. Okres przedwakacyjny charakteryzuje się największą liczbą zapotrzebowań na egzaminy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej. W czerwcu takich egzaminów odbyło się aż osiem. Dwa egzaminy odbyły się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, natomiast pozostałe na terenie szkół, które złożyły zapotrzebowanie na w/w działanie. Łącznie przeegzaminowaliśmy 141 uczniów.

Dużym przedsięwzięciem dla działu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był odbywający się po raz pierwszy na terenie województwa zachodniopomorskiego Finał Ogólnopolski Turnieju BRD dla Szkół Specjalnych. Pochwały zebraliśmy od obserwatorów z Warszawy, wśród których znaleźli się przedstawiciele Krajowej Rady BRD, Zarządu Głównego PZM oraz policjanci KGP. Najważniejszy dla nas był jednak uśmiech i zadowolenie uczestników finału.

W tak licznie wypełnionym kalendarzu nie zapomnieliśmy o akcjach, które prowadzimy przez cały rok. Na zaproszenie podmiotów zewnętrznych uczestniczyliśmy w akcjach „Rowerowego Szczecina”,w imprezie udział wzięło 300 uczestników.

Kolejny rok z rzędu nie zabrakło nas na Narodowym Eksperymencie organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Cieszące się ogromną popularnością pikniki edukacyjne odbywające się pod nazwą „Weekend bez ofiar” gromadzą z roku na rok coraz większą liczbę uczestników. Nasze stoisko w tym roku odwiedziło w Międzyzdrojach blisko 500 osób.

Zaszczepiając zainteresowanie rowerem jako bezpiecznym, zdrowym i ekologicznym środkiem transportu odbyły się cztery spotkania w ramach prowadzonych przez nas akcji „Mini karta rowerowa”. Przeprowadziliśmy takie spotkania w Dobrzanach, Krzymowie, Nawodnej i Gryfinie. W spotkaniach uczestniczyło 189 przedszkolaków.

 

Pogadanki:

 • Szkoła Podstawowa w Stargardzie Szczecińskim – 20 os.
 • Szkoła Podstawowa w Strachocinie – 20 os.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Szczecinie – 80 os.
 • Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczecinie – 51 os.

Festyny:

 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – 100 os.
 • Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie – 120 os.
 • Festyn rodzinny w Kliniskach (Rurzycy) – 150 os.

Egzamin na kartę rowerową i motorowerową:

 • PSP Mała Wielka Szkoła na Głębokim – 17 os.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – 20 os.
 • Szkoła Podstawowa w Stargardzie Szczecińskim – 20 os.
 • Szkoła Podstawowa w Strachocinie – 20 os.
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie – 11 os.
 • Zespół Szkół nr 12 w Szczecinie – 24 os.
 • Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie – 21 os.
 • Gimnazjum nr 29 w Szczecinie – 16 os.

Turnieje:

 • Finał Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla Szkół Specjalnych w Policach – 56 os.

Egzamin dla przedszkolaków na „Mini Kartę Rowerową”:

 • Szkoła Podstawowa w Dobrzanach – 120 os.
 • Szkoła Podstawowa w Krzymowie – 33 os.
 • Szkoła Podstawowa w Nawodnej – 12 os.
 • Przedszkole Publiczne nr 3 w Gryfinie – 24 os.

Akcje BRD:

 • Święto Cykliczne „Rowerowy Szczecin” – 300 os.
 • Akcja „Bezpieczne wakacje” w MOS Euroregionalnym Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie – 15 os.

Pikniki Edukacyjne:

 • Piknik Edukacyjny „Weekend bez ofiar” – 500 os.