Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Bezpieczna Jesień Życia

Bezpieczna Jesień Życia

Corocznie na naszych drogach dochodzi do wielu tragicznych wypadków z udziałem osób powyżej 60 roku życia. Panujące przekonanie, że ze względu na wiek można łamać niektóre przepisy ruch drogowego, zazwyczaj kończy się tragicznie. Znaczny udział w zdarzenia drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego mają piesi uczestnicy ruchu drogowego. Do wypadków z ich udziałem dochodzi najczęściej z winy kierujących, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym znajdującym się już na przejściu, ale wielokrotnie winę ponoszą piesi, którzy wchodzą na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia w ruchu.

W związku z powyższym 14 września 2011 r. rozpoczęła się akcja pn. „BEZPIECZNA JESIEŃ ŻYCIA”, która potrwa do grudnia br.

Do w/w akcji zgłosiło się 8 instytucji zrzeszających osoby powyżej 60 roku życia. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie świadomości jej uczestników dotyczącej bezpieczeństwa na drodze oraz uzmysłowienie osobom starszym wielkiego niebezpieczeństwa, jakie w obecnych czasach niesie ze sobą droga.

Myślą przewodnią całej akcji jest bezpieczeństwo pieszych, a przesłaniem wzajemna edukacja pokoleń.

 

 

Akcja została przeprowadzona:
1) W dniu 14.09.2011r. w Klubie Seniora „Relaks” w Goleniowie
 •      64 uczestników. 
2) W dniu 28.09.2011r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Barlinku
 •      68 uczestników
 •      z symulatora dachowania skorzystało 24 uczestników
3) W dniu 30.09.2011r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Goleniowie
 •      60 uczestników
4) W dniu 30.09.2011r. w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stepnicy
 •      72 uczestników
 •      z symulatora dachowania skorzystało 12 uczestników
5) W dniu 06.10.2011r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Złocieńcu
 •      24 uczestników
 •      z symulatora dachowania skorzystało 24 uczestników
6) W dniu 08.10.2011r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Świnoujściu
 •      203 uczestników
 •      z symulatora dachowania skorzystało 14 uczestników

7) W dniu 24.10.2011 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Myśliborzu

 •      82 uczestników
 •      z symulatora dachowania skorzystało 54 uczestników.

8) W dniu 8.11.2011 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wałczu

 •      140 uczestników