Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Aktualności

Kampania propagująca trzeźwość kierowców


W dniu 13 grudnia 2012 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka województwa zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem kampanii propagującej trzeźwość kierowców, wspólnie zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz WORD Szczecin.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg. Adresatami przedsięwzięcia są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy. Uzmysłowienie przyszłym kierowcom zagrożeń wynikających z nierozwagi polegającej na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wpłynie na większą świadomość i uwrażliwi młodych kierowców na takie postępowanie jeszcze zanim odbiorą prawo jazdy.

W ramach kampanii Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie wyposażone zostały w ALKOgogle symulujące spożycie alkoholu, z których będą mogli skorzystać kandydaci na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Na terenie Ośrodków prowadzona będzie również dystrybucja ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz rozwieszone zostaną plakaty zawierające treści informujące jakie zagrożenia na drodze niesie ze sobą spożycie alkoholu przez kierowcę.

Piesi i rowerzyści – bezpieczni jesienią i zimą

 

Ślisko, ciemno, niebezpiecznie – tak w trzech słowach scharakteryzować można jesienno-zimowe warunki drogowe. I choć z zagrożeniem liczyć muszą się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, o swoje bezpieczeństwo w tym okresie najbardziej zadbać powinni piesi i rowerzyści. Tymczasem w trudnych warunkach atmosferycznych są oni często zupełnie niewidoczni na drodze.

Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady deszczu i śniegu, a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawia, że właśnie jesienią i zimą niechronieni uczestnicy ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział w wypadkach drogowych. W takich warunkach bardzo często kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili. Niestety, tego typu sytuacje pozostawiają trwały ślad w policyjnych statystykach. Praktycznie każdego dnia na drogach naszego regionu dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszych lub rowerzystów. Oto kilka przykładów z ostatnich dni:

W Koszalinie kierujący samochodem marki Skoda wykonując manewr skrętu w prawo nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa” i doprowadził do zderzenia z rowerzystką, która poruszała się po drodze dla rowerów. Kobieta została odwieziona do szpitala z podejrzeniem złamania prawego nadgarstka. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

O czym musisz pamiętać wyjeżdżając do Niemiec

 

Wejście Polski do strefy Schengen znacznie uprościło zagraniczne podróże. Coraz częściej wyjeżdżamy do Niemiec na zakupy, wycieczki czy w odwiedziny do znajomych. Mimo zniesienia granic pamiętać należy o różnicach w obowiązujących systemach prawnych obu krajów. Wybierając się do naszych zachodnich sąsiadów samochodem zwróćmy uwagę szczególnie na przepisy ruchu drogowego.

 

Załącznik: 

Przekazanie podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci

 

Dnia 17 października 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Pan Cezary Tkaczyk - Dyrektor WORD w Szczecinie, przekazał na ręce Pani Anny Mieczkowskiej – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 20 sztuk podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci.

Podwyższenia zostaną udostępnione dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przekazane urządzenia zostaną wykorzystane do zapewnienia bezpiecznego transportu dzieci (ofiar i świadków przemocy w rodzinie) z interwencji domowych.

 

 

Troska o ludzkie życie - najważniejsze z zadań

Apel Komendanta Głównego Policji do uczestników ruchu drogowego

Bezpieczna droga z radami SpongeboBoba

Policjanci zorganizowali spotkanie dla najmłodszych uczniów ze szkoły w Szwecji.
Spotkanie, dotyczyło utrwalenia zdobytej już wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa.

Do spotkania, które odbyło się w Szkole Podstawowej w gminie Wałcz – Szwecji policjanci zaprosili uczniów klas od I do III. Dzieci wzięły udział w teście, dotyczącym zasad bezpieczeństwa.  Test zawierał wiedzę, z bezpiecznego podróżowania, poruszania się po drodze oraz jazdy rowerem. Policjanci szczegółowo omówili i przedstawili przepisy, które pozwolą bezpiecznie dotrzeć do szkoły. Uczniowie dowiedzieli się, że znaki drogowe to forma  porozumiewania się pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu drogowego. Znaki  pomagają kierowcom i pieszym, podczas jazdy czy spaceru. Mundurowi wyjaśnili pojęcie pojazdu uprzywilejowanego. Uczniowie pamiętają, że kiedy świeci się zielone światło taki pojazd należy przepuścić. Uczniowie na piątkę zapamiętali zdobytą na początku września ubiegłego roku wiedzę z zakresu „Bezpiecznej drogi z radami SpongeBoba”.        

Konferencja BRD

Konferencja BRD
„Edukacja,  „Nadzór i kontrola ruchu drogowego”

W dniu 04 kwietnia br. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22 w Szczecinie odbyła się Konferencja BRD poświęcona zagadnieniom takim, jak „Edukacja” oraz „Nadzór i kontrola w ruchu drogowym”. Konferencja została zorganizowana przez Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W konferencji wzięło udział 94 uczestników z województwa zachodniopomorskiego.

         Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego otworzył obrady Konferencji BRD. Głównym moderatorem spotkania był Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Uwaga motocykliści na drodze

Jak co roku, u progu sezonu motocyklowego apelujemy:

MOTOCYKLISTO - ZWOLNIJ!!!
W TEJ GRZE MASZ TYLKO JEDNO ŻYCIE!!!

 

zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym w załączniku

Zabezpieczaj się na drodze

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
oraz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
zapraszają
wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych oraz grono pedagogiczne
do wzięcia udziału w akcji „ZABEZPIECZONA MŁODZIEŻ”

Przekazanie „Zestawu mini znaków drogowych”

przekazanie znaków drogowych

W ramach działań prowadzonych przez Zachodniopomorską Wojewódzka Radę BRD w roku 2012 zaplanowane zostały przedsięwzięcia skierowane szczególnie do niechronionych użytkowników dróg w tym rowerzystów.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualności