Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Podstawowe informacje o ZWRBRD

W związku z przejęciem części kompetencji od Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jest od dnia 1 stycznia 2006 r. Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego zastępcami są: Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
„O miasteczko ruchu drogowego”

 

W ramach konkursu edukacyjnego, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół znajdujących się na terenach zarządzanych przez gminy województwa zachodniopomorskiego roweru jako bezpiecznego i ekologicznego środka lokomocji, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po polskich drogach, wyróżniono 10 prac.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Zbliża się koniec wakacji. Już za parę dni rozpocznie się rok szkolny, a wraz z nim policyjne działania pn. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. W czasie, których funkcjonariusze zachodniopomorskiej drogówki pomagać będą najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu i powrocie ze szkoły. Policjanci przypominać będą także kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych.

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Policyjne patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz tłumaczyć jak zachowywać się na drodze.

Konkurs "O mobilne miasteczko"

Uwaga konkurs !

     Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 114 gmin, których Zarządy sprawują nadzór nad edukacją w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży nie stanowi odrębnego przedmiotu w szkołach. Jest realizowana w ramach innych przedmiotów, jako wybrane zagadnienia. Przeprowadzanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga dodatkowych środków na pomoce dydaktyczne, nie przewidziane w budżetach szkół. W małych placówkach oświatowych ogromnym problemem jest wygospodarowanie finansów na dodatkowe wydatki.
     W związku z powyższym, aby wesprzeć edukację komunikacyjną na terenie gmin naszego województwa, Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w konkursie edukacyjnym „O mobilne miasteczko”. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z przepisami dotyczącymi rowerzystów, zwrócenie uwagi na mądre i świadome korzystanie z roweru z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz uświadomienie ekologicznego aspektu wykorzystywania takiego środka lokomocji.

Załącznik: 

DZIAŁANIA "NIECHRONIENI"

Mierzyn, dnia 21.05.2013 r.


W dniu 21 maja 2013 r. na terenie naszego województwa prowadzone były ogólnopolskie działania NIECHRONIENI. Policjanci ruchu drogowego szczególną uwagę zwracali zarówno na wykroczenia popełniane przez pieszych jak i popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych.

Nietrzeźwym kierowcom mówimy „nie”.

przekazanie

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W ramach realizowanych działań w 2013 roku zaplanowano, między innymi akcję profilaktyczną zapobiegającą kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

Edukacja poprzez praktyczne zajęcia w miasteczku ruchu drogowego

Przedstawiciele Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD w 2013 roku realizować będą przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa na drogach skierowane do niechronionych użytkowników dróg, w tym rowerzystów oraz związane z zapobieganiem prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu, które są kontynuacją kierunków wyznaczonych w roku 2012.

Kampania propagująca trzeźwość kierowców


W dniu 13 grudnia 2012 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka województwa zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem kampanii propagującej trzeźwość kierowców, wspólnie zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz WORD Szczecin.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg. Adresatami przedsięwzięcia są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy. Uzmysłowienie przyszłym kierowcom zagrożeń wynikających z nierozwagi polegającej na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wpłynie na większą świadomość i uwrażliwi młodych kierowców na takie postępowanie jeszcze zanim odbiorą prawo jazdy.

W ramach kampanii Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie wyposażone zostały w ALKOgogle symulujące spożycie alkoholu, z których będą mogli skorzystać kandydaci na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Na terenie Ośrodków prowadzona będzie również dystrybucja ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz rozwieszone zostaną plakaty zawierające treści informujące jakie zagrożenia na drodze niesie ze sobą spożycie alkoholu przez kierowcę.

Piesi i rowerzyści – bezpieczni jesienią i zimą

 

Ślisko, ciemno, niebezpiecznie – tak w trzech słowach scharakteryzować można jesienno-zimowe warunki drogowe. I choć z zagrożeniem liczyć muszą się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, o swoje bezpieczeństwo w tym okresie najbardziej zadbać powinni piesi i rowerzyści. Tymczasem w trudnych warunkach atmosferycznych są oni często zupełnie niewidoczni na drodze.

Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady deszczu i śniegu, a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawia, że właśnie jesienią i zimą niechronieni uczestnicy ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział w wypadkach drogowych. W takich warunkach bardzo często kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili. Niestety, tego typu sytuacje pozostawiają trwały ślad w policyjnych statystykach. Praktycznie każdego dnia na drogach naszego regionu dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszych lub rowerzystów. Oto kilka przykładów z ostatnich dni:

W Koszalinie kierujący samochodem marki Skoda wykonując manewr skrętu w prawo nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa” i doprowadził do zderzenia z rowerzystką, która poruszała się po drodze dla rowerów. Kobieta została odwieziona do szpitala z podejrzeniem złamania prawego nadgarstka. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

O czym musisz pamiętać wyjeżdżając do Niemiec

 

Wejście Polski do strefy Schengen znacznie uprościło zagraniczne podróże. Coraz częściej wyjeżdżamy do Niemiec na zakupy, wycieczki czy w odwiedziny do znajomych. Mimo zniesienia granic pamiętać należy o różnicach w obowiązujących systemach prawnych obu krajów. Wybierając się do naszych zachodnich sąsiadów samochodem zwróćmy uwagę szczególnie na przepisy ruchu drogowego.

 

Załącznik: 

Przekazanie podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci

 

Dnia 17 października 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie Pan Cezary Tkaczyk - Dyrektor WORD w Szczecinie, przekazał na ręce Pani Anny Mieczkowskiej – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 20 sztuk podwyższeń samochodowych do przewożenia dzieci.

Podwyższenia zostaną udostępnione dla Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przekazane urządzenia zostaną wykorzystane do zapewnienia bezpiecznego transportu dzieci (ofiar i świadków przemocy w rodzinie) z interwencji domowych.

 

 

Strony

Subscribe to Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RSS